INGRA, gradbeni nadzor in druge storitve, d.o.o.

Ponujamo izvedbo strokovnega gradbenega nadzora za vse vrste objektov in sodelujemo pri tehničnem in kvalitetnem pregledu objektov.

Prav tako nudimo nadzor nad količino, kakovostjo in vrednostjo izvedenih del v skladu s pogodbenim predračunom in knjigo obračunskih izmer, svetovanje investitorju ob nastopu nepredvidenih okoliščin med gradnjo in preglede, potrditve ali zavrnitve predlogov izvajalcev, pregled in svetovanje ob dodatnih zahtevkih izvajalcev, pripravo dokumentacije za tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja, nadzor odprave napak v garancijski dobi.

Podjetje: INGRA, gradbeni nadzor in druge storitve, d.o.o.

Sedež podjetja